Degenerativ meniskskada

En degenerativ meniskskada, även känd som en “slit-och-släpp” meniskskada, är en typ av meniskskada som uppstår över tid på grund av åldrande och gradvis nedbrytning av menisken. Detta skiljer sig från en akut meniskskada, som orsakas av en plötslig händelse som en sportrelaterad skada.

 Hur uppstår en degenerativ meniskskada?

Degenerativa meniskskador uppstår oftast som en naturlig del av åldrandeprocessen. Med tiden förlorar menisken sin elasticitet och blir mer spröd, vilket gör den mer benägen för tår och skador. Ytterligare faktorer, såsom övervikt och andra sjukdomar, kan påskynda denna process.

Vilka är konsekvenserna av en degenerativ meniskskada?

En degenerativ meniskskada kan leda till smärta, svullnad och begränsad rörlighet i knäet. Om skadan inte behandlas kan det även öka risken för att utveckla knäartros på lång sikt.

Vad är symtom på degenerativ meniskskada?

Symtom på degenerativ meniskskada kan vara subtila till att börja med, men kan förvärras över tid. Dessa kan inkludera:

  • Gradvis ökande smärta i knäet
  • Svullnad
  • Minskad rörlighet i knäet
  • En känsla av att knäet “låser sig” eller “fastnar”
  • Instabilitet eller en känsla av att knäet “ger vika”

Hur kan en naprapat hjälpa mig vid en degenerativ meniskskada?

En naprapat kan spela en viktig roll i behandlingen av degenerativa meniskskador. De kan hjälpa till att lindra smärta och svullnad, förbättra rörlighet i knäet, och rekommendera specifika övningar för att stärka musklerna runt knäet och förbättra dess stabilitet.

Behandla din degenerativa meniskskada hos Naprapatlogik

Naprapatlogik i Sollentuna är vi specialiserade på att behandla muskuloskeletala tillstånd, inklusive degenerativa meniskskador. Vi använder en individuell behandlingsplan som kan innefatta manuell terapi, övningsbehandling, och livsstilsrådgivning för att hjälpa dig att hantera dina symtom och förbättra din knäfunktion. Om du misstänker att du har en degenerativ meniskskada, tveka inte att kontakta oss för en bedömning och behandling.

FÖRSÄKRINGSBOLAG VI SAMARBETAR MED