Meniskruptur

En meniskruptur är en allvarlig form av meniskskada där brosket har blivit helt eller delvis avskilt från resten av menisken. Denna typ av skada kan orsaka betydande smärta, svullnad och rörelsebegränsningar, och kan kräva omfattande behandling för att återställa knäets funktion.

Hur uppstår en meniskruptur?

Meniskrupturer uppstår ofta som resultat av en plötslig och kraftfull påverkan eller vridning av knäet, vanligtvis under en högriskaktivitet som sport eller tungt fysiskt arbete. I vissa fall kan dock en meniskruptur också uppstå gradvis över tid som ett resultat av slitage eller åldrande.

Vilka är konsekvenserna av en meniskruptur?

En meniskruptur kan ha allvarliga konsekvenser för knäets funktion. Utan den skyddande kudden som menisken tillhandahåller, kommer de beniga ytorna i knäleden att utsättas för ökad friktion och belastning. Detta kan leda till smärta, svullnad, och på lång sikt, tidig utveckling av artros i knäet.

Vad är symtom på meniskruptur?

Symtomen på en meniskruptur är ofta mer allvarliga än för en mindre meniskskada och kan inkludera:

  • Kraftig smärta i knäet
  • Markant svullnad
  • Oförmåga att röra knäet fullt ut
  • En känsla av att knäet “låser sig” eller “fastnar”
  • Instabilitet eller en känsla av att knäet “ger vika”

Hur kan en naprapat hjälpa mig vid en meniskruptur?

En naprapat kan bidra på flera sätt vid en meniskruptur. De kan hjälpa till med att diagnostisera skadan, genomföra manuell terapi för att lindra smärta och svullnad, och rekommendera och vägleda dig genom ett anpassat övningsprogram för att förbättra rörlighet och styrka i knäet.

Behandla ditt meniskruptur hos Naprapatlogik

Naprapatlogiks naprapati i Sollentuna har vi stor erfarenhet av att behandla patienter med meniskrupturer. Vi strävar efter att erbjuda individualiserade, beprövade behandlingsstrategier för att återställa knäets funktion och minska risken för framtida skador. Om du misstänker att du har en meniskruptur, tveka inte att kontakta oss för en bedömning och diskussion om dina behandlingsalternativ.

Vi finns även som naprapatklinik i Täby, Näsbypark, Rotebro, Upplands Väsby och Roslags Näsby.

FÖRSÄKRINGSBOLAG VI SAMARBETAR MED