LÖPARKNÄ

Löparknä, liotibialbandssyndrom eller runners knee är tre olika benämningar på besvär som ger smärta lokaliserat på utsidan av knäet. Om du upplever besvär på utsidan av knäet i samband med löpning eller annan aktivitet kan du ha blivit drabbad av så kallat löparknä. Besvär uppkommer när du springer, och ter sig ofta så att det blir värre och mer smärtsamt ju längre löprundan pågår. Det som är bra med denna typ av besvär är att vardagen med promenader och gång vanligtvis inte påverkas. Hos oss på Naprapatlogik finns den hjälp som du behöver för att bli av med dina besvär.

LÖPARKNÄ

Hos oss på Naprapatlogik finns den hjälp som du behöver för att bli av med dina besvär.

 • VAD ÄR LÖPARKNÄ?

  Löparknä är ett tillstånd som uppkommer pga en överbelastning eller retning av IT-bandet (iliotibialbandet) som fäster på utsida knä. Uppkommer efter repetitiv friktion från IT-bandet över knäleden. IT-bandet har sitt utgångsläge på utsidan av bäckenet, går längs utsidan av låret och fäster på utsidan strax under knäleden. Besvär uppkommer ofta i samband med för snabbt ökad träningsdos, dvs “to much, to soon”.

  Löparknä drabbar vanligtvis personer som utför idrotter med mycket löpning, ex långdistanslöpning och orientering men kan också drabba dig som cyklar och åker längdskidor dvs sporter som involverar benen via repetitiv belastning.

  Det finns även en ökad risk för besvär hos personer som snedbelastar pga exempelvis hjulbenthet eller att du tränar mycket på hårt underlag.

  VAD BEROR LÖPARKNÄ PÅ?

  Orsaken till löparknä är vanligtvis att du har trappat upp lite för snabbt med löpträningen. Du har gjort för mycket, för snabbt och kroppen har inte hunnit med att vänja sig. Då blir knät överbelastat.

  Vanliga riskfaktorer för att drabbas av löparknä är ökad inåtrotation av underbenet, svaghet i säte, bristfällig knäkontroll, underlag och utrustning.

  Rent anatomisk uppstår ett löparknä pga en senstruktur som på latin heter tractus iliotibialis (tractusbandet) som blir överbelastad. Tractusbandet sitter ihop med två muskler som kommer från höften. Den ena är Gluteus maximus (stora sätesmuskeln) och den andra är Tensor fascia latae. Senstråket löper från höften ner längs utsidan av knäet och fäster in strax nedanför knäets utsida.

  Vid löpning nöter tractusbandet mot utsidan av knäet och på så vis skapas en irritation i den struktur som det glider över. Ibland kan även en inflammation i slemsäcken uppstå mellan senan och lårbenet.

  VANLIGA SYMTOM VID LÖPARKNÄ?

  Smärta lokalt på utsida/ovansida knä som kan upplevas huggande lokal och/eller stråla uppåt och neråt i benet. Ibland kan det även ömma längs utsidan av låret från höften och ner till knäet. Tryckömhet över smärtområdet är vanligt hos patienter med löparknä.

  Besvär uppkommer som vanligast i samband med träning, men kan vid långvariga besvär även ge smärta i vardagen. Vid träning är det normalt med besvär ett par kilometer in eller mot slutet av träningspasset.

  KAN JAG FÖREBYGGA LÖPARKNÄ?

  Ja, är svaret på frågan. Om du har besvär med löparknä eller om du har haft liknande besvär tidigare, så räcker det inte med att du börjar “springa lite” som uppladdning. Det finns enkla och bra övningar som gör dig redo för att komma ut i löparspåren och som väcker igång viktiga muskler.

  Som med all träning rekommenderar vi med att börja lugnt och trappa upp. Låt kroppen vänja sig vid ny träning. Du kan börja med lite kortare sträckor löpning/gång under de första veckorna för att sedan öka på successivt. Det finns många olika träningsprogram på hur du kan komma igång med din löpträning. Kontakta oss gärna för hjälp med upplägg.

  BEHANDLING FÖR LÖPARKNÄ?

  Det finns bra och effektiv behandling för besvär som löparknä. Manuell behandling tillsammans med rätt träning och övningar samt stretch är ofta den vinnande kombinationen. Ju snabbare du kommer igång med behandling, träning och stretch desto snabbare kan du bli kvitt besvären.

  Vi vill att du som patient ska känna dig delaktig i din rehabilitering. Därför skräddarsyr vi ett träningsprogram till dig baserat på just dina krav och förutsättningar. För att du ska kunna fullfölja är det viktigt med förståelse kring ditt besvär och varje steg i rehabiliteringen. Kommunikation är därav a och o, ett bra samspel mellan patient och terapeut ger bäst behandlingsresultat. Tillsammans med manuell behandling och rehabiliteringsövningar uppnås smärtlindring och återgång till idrott. Hos oss på Naprapatlogik får du den hjälp du behöver för att göra din träning smärt- och besvärsfri.

  HUR UNDVIKER JAG LÖPARKNÄ?

  Vänta inte med att ta hjälp, ta tag i dina besvär tidigt i skedet. Att skjuta upp signaler som kommer från kroppen åt sidan är inte att rekommendera. Ju snabbare du tar tag i dina besvär desto snabbare är du fri från smärta.

  Löparknä är en form av överbelastning. Se därför till att hitta en lagom dos av den aktivitet som du utför. Variera gärna med andra träningsformer eller övningar som stärker höft, knä och fot. Om du börjat uppleva smärta på utsida knäet i samband med löpning, undvik löpning tills besväret och funktionsbrist är lokaliserat. Fortsätter du att springa med smärta är det stor risk att besvären kommer att förvärras. Då kommer det ta längre tid att bli av med besväret. Att modifiera träningsbelastningen är därav a och o för att avlasta knät. Testa alternativ träning under tiden.

  HUR SKA JAG TRÄNA VID LÖPARKNÄ?

  Vid akut uppkomna besvär rekommenderar vi omedelbar vila från träning och de övningar som provocerar mest. Men kom ihåg att vila inte är lösningen på besväret! För att du ska bli av med ditt löparknä behöver du arbeta med att förbättra dina svagheter och ändra på det som gör att du får ont. Nya skor, knäskydd eller andra saker som du kan köpa i butiker eller på nätet är ofta heller inte lösningen. Vi på Naprapatlogik har mängder av övningar och behandlingar för stora och små besvär.

  Initialt är det fördelaktigt att undvika den provocerande aktiviteten och istället utföra alternativ träning. Det vill säga ändra träningsmetod eller övningar som inte smärtar till exempel cykling eller simning om löpning är det som är provocerande. Hitta andra sätt att träna och hålla igång utan att göra smärtan i knät värre. Vi hjälper dig hitta den träningsform som gynnar dig bäst i din rehabilitering.

  Hos oss på Naprapatlogik ser vi inte smärtområdet som orsaken till problemet. Vårt program med träning och övningar är oftast lokaliserat till höfter och fötter. En naprapat ser alltid till helheten och gör därför olika muskel- och ledtester för att individanpassa behandling och övningar till varje enskild patient. Detta på grund av att alla har olika förutsättningar, vardag och kravprofil.

  PROGNOS

  Som med de flesta besvär är prognosen oerhört individuell och påverkas av krav, förutsättningar och disciplin i rehabiliteringen. Senskador tar generellt längre tid att läka än muskelskador vilket beror på att senor har sämre blodförsörjning och därav tar läkningsprocessen längre tid. För senor är läkningsprocessen mellan 3-6 månader beroende på hur stor skadan är. Vid löparknä är senorna intakta men överbelastade och därför brukar prognosen vara betydligt bättre än så om träningsdos modifieras och relevant behandling läggs upp. Ju snabbare du söker hjälp för ditt löparknä desto snabbare kan du bli kvitt det.