Spänningshuvudvärk

Huvudvärk är ett vardagligt problem för väldigt många. Oftast beror huvudvärken på spänningar men det kan också finnas huvudvärk som beror på något allvarligt. Huvudvärk kan uppkomma på grund av många olika anledningar. I de allra flesta fall är huvudvärken förknippad med spänningar i muskler och leder som på så vis skapar spänningshuvudvärk. Vi på Naprapatlogik behandlar dagligen patienter som söker för spänningshuvudvärk.

Spännings-huvudvärk

Hos oss på Naprapatlogik finns den hjälp som du behöver för att bli av med dina besvär.

 • Vad spänningshuvudvärk beror på hör man på namnet, spänningar. Vilket oftast är muskulära spänningar kring nacke, hals eller käkar. Dessa muskulära spänningar leder oftast till triggerpunkter vars smärta har en tendens att lokaliseras i olika riktningar, i många fall upp mot huvudet. De kan gå från nacken upp till tinningar eller panna eller kring käkar och uppåt. Spänningarna i sig kan bero på många olika faktorer såsom stillasittande arbete, stress, sömnbrist, dåliga matvanor, blåst, bullrig miljö på arbetsplatsen osv. Även dålig syn kan utlösa spänningshuvudvärk och det kan därför vara av vikt att göra en synundersökning för att utesluta den faktorn. Spänningar i musklerna kan dels ge upphov till huvudvärk men även smärta lokalt i musklerna. Detta kan i sin tur leda till att man inte vågar använda musklerna pga rädsla för smärta vilket skapar stelhet i våra leder som är vana vid rörelse.

  VAD ÄR SPÄNNINGSHUVUDVÄRK OCH VAD BEROR DET PÅ?

  Spänningshuvudvärk kan bero på besvär från ett antal muskler i nacke-, hals-, käk- och skulderområdet, men kan också bero på spänningar i leder kring nacke och käken. Uppkomsten till huvudvärken kan bero på exempelvis stress, dålig sömn, vätskebrist eller dåliga positioner på jobbet. Dessa faktorer leder till att muskler och leder blir spända. Det resulterar i att de inte fungerar som de ska eller ger upphov till smärta även lokalt i muskeln.

  Muskulära spänningar leder ofta till stelhet och inskränkt rörlighet i omkringliggande leder såsom nacke, axel och bröstrygg. Detta gör att vi inte utnyttjar lederna i dess fulla potential. Kroppen behöver rörelse för att må bra och får den inte det så skapas spänningar, smärta och stelhet. Många tror att bara för att man får ont så måste man alltid vila men i de allra flesta fall är rörelse precis vad kroppen behöver för att bli kvitt smärtan och stelheten.

  Det är inte så svårt att hitta och identifiera vilka muskler och leder det är som skapar huvudvärken. Det svåra med spänningshuvudvärk är att finna orsaken till varför det uppkommer. Det finns oftast både fysiska och psykiska orsaker till att spänningshuvudvärk uppstår.

  Då spänningshuvudvärk ofta beror på olika livsstilsfaktorer är det av vikt att utreda vad som provocerar huvudvärken. Vanliga faktorer är stress, stillasittande arbete, bullrig miljö, brist på fysisk aktivitet eller dåliga matoch vätskerutiner. Se över ditt liv i nuläget för att utreda ev riskfaktorer för huvudvärk. Ett tips är att börja med basbehoven; träning, kost och sömn. Regelbunden träning, varierad kost och tillräckligt med sömn är grunden för att hålla sig frisk och besvärsfri.

  VILKA ÄR SYMTOMEN PÅ SPÄNNINGSHUVUDVÄRK?

  Symtomen som normalt uppkommer vid spänningshuvudvärk kan vara dova, molande eller tryckande. Beroende på vilka muskler eller leder som är spända kan du uppleva en känsla av öronsus, tinnitus eller trötthet som också kan leda till att du har svårt att koncentrera dig. Viss typ av spänningshuvudvärk kan också upplevas pulserande, likt migrän.

  Spänningshuvudvärk som kommer från muskler och leder är helt ofarligt och är normalt inget hinder för att du ska kunna gå till jobbet. Men då huvudvärken ofta intensifieras vid stress och senare under dagen är det viktigt att identifiera utlösande faktorer för att undvika att få en huvudvärk som påverkar dig i arbetet. Börja med att se till att basbehoven är uppfyllda. Det vill säga att du äter regelbundet, får ordentligt med sömn och motionerar. Samt att när du väl är på jobbet tar rörelsepauser för att bryta stillasittandet som ofta skapar onödiga spänningar.

  Andra symtom vid spänningshuvudvärk är dov smärta i tinningar och panna. Det beskrivs ofta som att smärtan sitter som “ett band runt huvudet”. Den kan variera i intensitet men förvärras ofta under stress, under arbetsdagen eller senare på eftermiddagen. Trötthet och koncentrationssvårigheter är vanligt att känna i samband med huvudvärken och man kan bli känslig för ljud och ljus. Här tror många att vila eller smärtstillande ska avlasta huvudvärken men egentligen är det bästa ofta att bryta mönstret, byt miljö, ta en frisk promenad eller kör ett enklare träningspass. Blodcirkulation är viktigt för att bli av med dessa uppkomna spänningar som orsakar huvudvärk.

  Ibland kan det vara svårt att åtskilja spänningshuvudvärk och migrän då symtomen är snarlika. Dessutom är det vanligt att spänningshuvudvärk kan leda till migrän och vice versa. En migrän är till skillnad från spänningshuvudvärk ofta ensidig och blir inte initialt bättre av fysisk aktivitet. Samt att en migrän oftast triggas efter en stressig period, till exempel på helgen eller semestern. Medan en spänningshuvudvärk ofta debuterar under stress. Många personer som har spänningshuvudvärk har också migrän.

  GÅR DET ATT FÖREBYGGA OCH BEHANDLA SPÄNNINGSHUVUDVÄRK?

  Svaret på frågan är ja. Se på spänningshuvudvärk som kondition. Har du dålig kondition så kan du träna konditionsträning för att få bättre syreupptagning. Samma sak gäller med spänningshuvudvärk. Sitter du exempelvis framför datorn mycket på jobbet så kan det vara en anledning till huvudvärk. Positionen du sitter i triggar musklerna. För att förebygga detta kan du träna upp styrkan i din nacke-, rygg och skuldror så att du inte sitter och spänner dig. Regelbunden styrke- och konditionsträning kan förebygga spänningshuvudvärk.

  Vi på Naprapatlogik hjälper dig att ta reda på orsaken till varför du har ont i huvudet. Vi behandlar din huvudvärken och sen hjälper vi dig med träning och övningar. Vi arbetar med helheten från ditt första till ditt sista besök för att kunna förebygga och stärka din kropp så att spänningshuvudvärken inte ska komma tillbaka.

  Naprapater behandlar smärtproblematik och stelhet i muskler och leder. Därför kan vi med olika tekniker och tester lokalisera och behandla spänningarna som uppstått vid en spänningshuvudvärk. För att få ett långsiktigt resultat diskuterar vi vissa livsstilsfaktorer som kan påverka samt ger ut enkla övningar eller träning för att bibehålla behandlingsresultatet. Det är viktigt att du som patient är delaktig i din vård.

  Olika behandlingsmetoder vi använder oss utav är ledmanipulation, ledmobilisering, massage, triggerpunktsbehandling, stretching och dry needling. Detta används för att smärtlindra, öka funktion och förbättra rörlighet tillsammans med enklare övningar. Då varje individ har olika förutsättningar, vardag och fritid anpassas varje behandling utefter det. Tillsammans kartlägger vi eventuella riskfaktorer och gör en bedömning av muskler och leder för att kunna lägga upp relevant behandling och rehabilitering.

  Våra tips till dig för en vardag fri från huvudvärk:

  – Lyssna på och respektera din kropp.

  – Värktabletter är INTE lösningen på ditt problem! Smärtstillande hjälper endast tillfälligt och är ingen lösning över tid.

  – Slarva inte med dina dagliga mat-, dryck- och sömnrutiner

  – Fastna inte i stolen framför datorn på jobbet. Ta pauser och byt arbetsposition flera gånger per dag!

  – Hitta några enkla övningar/rörelser som du kan göra i samband med dina pauser för att hålla igång cirkulationen i nacke och axlar. Vi hjälper dig gärna med förslag på bra övningar.

  – Träna regelbundet! Hitta något som du tycker om att göra. Alla älskar inte att gå till gymmet eller att spela fotboll. Hitta något som du tycker är roligt, där du får upp pulsen, blir svettig och får igång cirkulationen i kroppen..

  Kombinera detta med rörelseträning och styrka för nacken och hela ryggen.

  – Sök hjälp för behandling och råd från en naprapat. Vi behandlar din spänningshuvudvärk med dry needling, triggerpunktsbehandling, ledbehandling, massage, stretch och träning. Läs mer om våra behandlingstekniker här.

  – Sök innan symtom och besvär bryter ut. Ju tidigare du hör av dig och söker hjälp desto mindre besvär kommer du få.

  HUR SKA JAG TRÄNA VID SPÄNNINGSHUVUDVÄRK?

  Det finns många olika huvudvärkstyper som reagerar olika på träning. Migrän blir exempelvis sällan bättre initialt av pulshöjande träning då huvudvärken orsakas av en påverkan på blodkärlen i huvudet. Men en typ av huvudvärk som oftast mår bra av ökad puls är spänningshuvudvärk. Då spänningshuvudvärk grundar sig i spänningar i muskler och leder är fysisk aktivitet ett effektivt sätt att få igång blodcirkulationen vilket brukar vara relaxerande och smärtlindrande. Men intensiteten på huvudvärken är individuell och därför bör du anpassa träningen utefter dina förutsättningar. Det är alltså inte farligt att träna med huvudvärk, snarare tvärtom. Starta med en enkel promenad eller basala rörelser för att få igång blodcirkulationen. Sedan kan träningen stegras i den takt som fungerar för dig utan att provocera huvudvärken.

  Att träna med spänningshuvudvärk är inte farligt och brukar i de allra flesta fall agera avlastande. Men det är av stor vikt att hålla igång träningen/motionen även mellan perioderna med huvudvärk för att bli bra på lång sikt. Då spänningshuvudvärk oftast beror på spänningar från nacke, käke, skuldra och bröstrygg är det en bra idé att bli stark och tålig i dessa leder för att undvika återkommande besvär. Kroppen är gjord för rörelse och det finns många sätt att ge kroppen den stimulans den behöver. Starta med promenader och rörelsepauser på arbetet. Att sprida ut sin fysiska aktivitet under dagen är ett bra sätt för att motverka långvarigt stillasittande. Lederna behöver kontinuerligt smörjas för att undvika stelhet och musklerna behöver blodcirkulation för att inte skapa spänningar och smärta. Men det behöver inte alltid vara så svårt. Ställ en klocka som ringer varje 30:e minut så du blir påmind om att resa dig upp och göra enkla rörelser eller gå och fylla på kaffekoppen. Det viktigaste är att vi börjar bryta det stillasittande mönstret.

  PROGNOS

  Det är väldigt individuellt hur länge en spänningshuvudvärk håller i sig. Det är vanligt att den framträder senare under dagen och är återkommande i några veckors tid. Den kan hålla i sig i några timmar upp till flera dagar. Medan vissa endast har enstaka huvudvärkstillfällen under några månaders tid. Då det ser väldigt olika ut från person till person är det viktigt att utreda den utlösande faktorn för att kunna korrigera det och bli av med huvudvärken. Ju snabbare man söker hjälp desto snabbare kan man bli kvitt sina besvär.

  BÖR JAG SÖKA AKUT VÅRD FÖR MIN HUVUDVÄRK?

  Huvudvärk är ett vanligt förekommande problem hos många och är oftast ofarligt och kräver inget akut omhändertagande. Då räcker det med att söka hjälp hos en naprapat som hjälper dig reda ut utlösande faktorer och behandlar spänningarna. Men det finns vissa ovanliga symtom som du ska vara vaksam för och söka akut vård för om dessa uppträder i samband med huvudvärken;

  – Plötsligt uppkommen kraftig huvudvärk som inte liknar något du upplevt tidigare.

  – Samtidig påverkan av allmäntillstånd med exempelvis kraftigt illamående, yrsel, feber.

  – Känselbortfall eller kraftnedsättning i armar.

  – Svårigheter att svälja.

  – Påverkan på ansiktsmotorik, exempelvis hängande ögonlock.

  – Sluddrande tal eller svårt att upprepa en hel mening.

  – Synpåverkan.